Co můžu dělat,
když...

Co můžu dělat,
když...

Zázemí

„Děti jsou nadšený. Mají svůj pokojík, sice chodí spát ke mně … nejstarší dcera je taková spokojenější, protože má svůj pokojík, tam má psací stůl svůj, počítač. Takže taky má svý soukromí.“ (žena, 35 let, samoživitelka, která získala nájemní byt od obce).

 

Pro spokojený a plnohodnotný život potřebuje každý člověk, a děti především, zázemí domova. Nikdo nechce sdílet kuchyň, natož koupelnu a toaletu s cizími lidmi, jak je tomu na ubytovnách. Každý člověk chce mít svoje soukromí a možnost důstojně naplňovat svoje základní životní potřeby. A to je možné jedině v bytě. Kromě vysokých cen nájmů jsou častou překážkou i vysoké kauce/zálohy před nastěhováním. Zázemí tvoří kromě vhodného bydlení i základní vybavení bytu jako lednice, pračka nebo sporák. V současné době v Česku řada lidí nemá vůbec žádné zázemí domova. Žijí u přátel a příbuzných, celé rodiny bydlí v bytech vhodných pro jednotlivce nebo pár. 

Pokud jste o zázemí domova přišli nebo vám chybí základní vybavení bytu, na dalších řádcích naleznete několik nástrojů, které vám mohou pomoci zázemí domova získat nebo ho vytvořit.

Finanční pomoc

Pokud si nemůžete dovolit vhodné bydlení, protože nemáte na úhradu jistoty (kauce), můžete požádat o dávku Mimořádné okamžité pomoci na jednorázový výdaj. Je především pro domácnosti, které žijí na ubytovnách, v azylových domech, v noclehárnách, v přelidněných bytech nebo v nevhodném bydlení (byty bez elektřiny, bez vody, plesnivé byty, byty bez prostoru na vaření, bez uzamykatelných dveří apod.) a v nejistém bydlení (bez nájemní, podnájemní nebo ubytovací smlouvy). O dávku můžete požádat, pokud jste přišli o bydlení a nemáte kam jít.  Nebo pokud vám hrozí, že o bydlení brzy přijdete.

Tento typ MOP se vyplácí, pokud potřebujete zaplatit jednorázově nezbytný výdaj. Může jít třeba o poplatek za vyřízení občanského průkazu, rodného listu, poplatku u lékaře za prohlídku do zaměstnání, výpisu z rejstříku trestu, potravinářského průkazu a jiných dokumentů, které potřebujete pro získání zaměstnání. 

Dále MOP můžete získat, pokud potřebujete zaplatit za noclehárnu, jistotu (kauci) nebo stěhování.

Kdo si může o dávku požádat?

Kdokoliv, kdo se ocitl v hmotné nouzi. Zákon tak popisuje situaci, kdy vám po zaplacení všech nákladů na bydlení zbyde částka menší, než je životní minimum. V některých situacích je pro výplatu MOP spíše důležité, že nemáte možnost důležitý jednorázový výdaj uhradit, protože jste v celkově špatné finanční a majetkové situaci. Každá žádost se posuzuje individuálně.

Jak MOP získám?

Můžete o ni zažádat na Úřadu práce ČR dvěma způsoby. Buď žádost podejte elektronicky (video) (potřebujete k tomu identitu občana či datovou schránku) nebo osobně navštivte Úřad práce s vyplněnou žádostí

Co budu k žádosti potřebovat?

Průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz) 

Doklad o přiznání starobního důchodu (pokud ho pobíráte) 

Doklad o výši měsíčních příjmů 

Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech 

Kdy můžu žádat a kdy mohu očekávat peníze?  

Žádejte, jakmile se dostanete do nepříznivé situace. Dávka bude vyplacena bez odkladu, než uhradíte potřebný výdaj. Zcela výjimečně můžete dostat peníze i zpětně, pokud se s úhradou nezbytného nákladu nedalo počkat. O mimořádnou okamžitou pomoc požádejte co nejdříve, nejlépe ve stejném kalendářním měsíci, kdy k situaci došlo. O způsobu výplaty dávky rozhoduje Úřad práce ČR.

O jakou částku můžu žádat? 

Můžete dostat dávku až do výše nezbytného jednorázového výdaje s přihlédnutím k vašim majetkovým poměrům a příjmové situaci. Pokud se jedná o úhradu jistoty (kauce), můžete žádat o částku až ve výši tří měsíčních nájmů (měsíční nájem však nesmí překročit cenu v místě obvyklou). Více zde.

Doporučení: Spolupracujte se sociálním pracovníkem obce nebo některé z občanských poraden a sociálních služeb. Pomohou vám s vyplněním formulářů a vysvětlí vám, jak postupovat. 

Moje žádost byla zamítnuta. Co mám dělat? 

Máte možnost se odvolat do 15 dnů ode dne, kdy vám bylo doručené rozhodnutí. Odvolání adresujte zpět na kontakty z doručeného rozhodnutí. Se vším vám může pomoci váš sociální pracovník nebo některá z občanských poraden.

Doporučení: Pro další informace kontaktujte call centrum na +420 800 779 900, e-mailu: callcentrum@uradprace.cz nebo navštivte váš Úřad práce ČR. Případně požádejte o pomoc sociálního pracovníka vaší obce či z lokální občanské poradny.

Stát není jediný, kdo poskytuje podporu lidem s finančními problémy. O finanční podporu můžete žádat i u některých nadačních fondů. Každý fond má svá pravidla, komu a za jakých podmínek peníze poskytne. Více informací zjistíte na jejich webu.

Finanční pomoc můžete získat i od dalších organizací

Co můžu dělat, když nemám dost peněz na nájem?

Našli jste vhodný byt, kde nemusíte platit jistotu (kauci). Přesto máte strach, že si jej nebudete moci dovolit? Nebo už zázemí bytu máte, ale zhoršuje se vaše finanční situace a hrozí, že nebudete mít na zaplacení nájmu a energií? V takovém případě si zjistěte, jestli máte nárok na dávky na bydlení. Příspěvek na bydlení je dávka pro širokou skupinu obyvatel. Nejčastěji dávku mohou získat početné rodiny, samoživitelé a samoživitelky nebo senioři. Příspěvek na bydlení je určen všem, kteří vynakládají na bydlení více než 30 % (v Praze 35 %) svých příjmů a jsou vlastníky nemovitosti, členy družstva vlastnící nemovitost, nájemci nebo podnájemci zkolaudovaného bytu. Již nyní ho pobírá přes 170 000 domácností v ČR. Oproti tomu doplatek na bydlení je určen lidem s velmi nízkými příjmy, kteří jsou v tzv. hmotné nouzi (nemají dostatek finančních prostředků na obživu, ubytování a ošacení). Doplatek na bydlení pobírá kolem 34 000 lidí v ČR.

Na webu Úřadu práce ČR také najdete on-line Sociálního poradce pro orientační výpočet nároku na dávku, který vám pomůže zjistit o jaké dávky si můžete požádat.

Příspěvek na bydlení (energetický příspěvek)

Kdo si může o dávku požádat?

Vždy záleží na konkrétním případu. Obecně však můžeme říct, že pokud vás náklady na bydlení (nájem, energie, vodné a stočné a podobně) stojí více než 30 % vašich čistých příjmů (v Praze 35 %), můžete příspěvek čerpat. Zkrátka však nepřijdou ani lidé, kteří žijí ve vlastním nebo družstevním bytě či domě. Na kalkulačce si můžete orientačně vypočítat, jestli na příspěvek na bydlení dosáhnete.

Jak příspěvek na bydlení získám? 

Můžete o něj zažádat na Úřadu práce ČR dvěma způsoby. Buď zjednodušenou žádost podejte elektronicky (potřebujete k tomu identitu občana či datovou schránku) nebo osobně navštivte Úřad práce s vyplněnou žádostí. Jak správně vyplnit žádost? Podívejte se na video.

Co budu k žádosti potřebovat?
Vyplňte doklad o výši čtvrtletního příjmu za každou ze společně posuzovaných osob (lidé žijící s vámi ve společné domácnosti). Pokud příjem nemáte, odevzdejte formulář Prohlášení osob, které nemají příjmy
Doložte doklad o užívání bytu (nájemní nebo podnájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí apod.)
Vyplňte doklad o výši nákladů na bydlení
Pokud máte v rodině dítě starší než 15 let, budete potřebovat jeden z těchto formulářů: potvrzení o studiu, potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte, potvrzení o neschopnosti přípravy na povolání nebo potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce)
Pokud žijete v bytě se spolubydlícím a  společně nehospodaříte, vyplňte prohlášení osob, které neuhrazují náklady na své potřeby společně se žadatelem

Pokud chcete vyplatit dávku poštovní poukázkou (složenkou), dejte prosím souhlas s předáním vašeho rodného čísla České poště

Instruktážní videa a vzory všech vyplněných formulářů najdete zde.

Kdy můžu o příspěvek zažádat?

Kdykoliv.

Kdy můžu očekávat výplatu příspěvku?

Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti a nárok lze uplatnit max. 3 měsíce zpětně. S účinností od 1. října 2022 bude umožněno prokazovat náklady na bydlení a příjmy rodiny jen dvakrát ročně a příspěvek na bydlení bude vyplácen po období šesti měsíců ve stejné výši.

Moje žádost byla zamítnuta. Co mám dělat?

Máte možnost se odvolat do 15 dnů ode dne, kdy vám bylo doručené rozhodnutí. Odvolání adresujte zpět na kontakty z doručeného rozhodnutí. S odvoláním vám může pomoci sociální pracovník obce nebo některá z občanských poraden.

Dostávám příspěvek na bydlení, ale stále nezvládám platit náklady na bydlení. Co mám dělat?

Zažádejte si o doplatek na bydlení

Doporučení: Pro další informace kontaktujte call centrum na +420 800 779 900, e-mailu: callcentrum@uradprace.cz nebo navštivte váš Úřad práce ČR.

Doplatek na bydlení

Kdo si může o doplatek požádat?

Lidé, kteří jsou ve vážných finančních potížích. Nemají peníze na jídlo, ubytování a ošacení. Dávka je pro ty, kterým nestačí na zaplacení nájmu a energií jejich příjmy a příspěvek na bydlení. 

Jak doplatek na bydlení získám?

Můžete o něj zažádat na Úřadu práce ČR dvěma způsoby. Buď žádost podejte  elektronicky (potřebujete k tomu identitu občana či datovou schránku) nebo osobně navštivte Úřad práce s vyplněnou žádostí

Co budu k žádosti potřebovat?

K žádosti je nutné vyplnit řadu formulářů, které se týkají vaší situace (ne všechny formuláře jsou ve vaší situaci povinné vyplnit) a doložit i další informace. Neostýchejte se požádat o pomoc s vyplněním sociálního pracovníka nebo váš Úřad práce

Doklad o výši měsíčních příjmů

Celkové sociální a majetkové poměry 

Informace o užívaném bytu (obývaném prostoru) 

Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce

Ostatní společně posuzované osoby

Prohlášení o stanovené vyživovací povinnosti a jejím plnění 

Potvrzení o studiu, 

Potvrzení o zdravotním stavu vydané ošetřujícím lékařem 

Potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte

Potvrzení o dietním stravování

Doklad o výživném poskytovaném společně posuzovanou osobou

Doklad o samostatné činnosti

Potvrzení o neschopnosti přípravy na povolání

Pokud chcete vyplatit dávku poštovní poukázkou (složenkou), dejte prosím souhlas s předáním vašeho rodného čísla České poště.

Moje žádost byla zamítnuta. Co mám dělat?

Máte možnost se odvolat do 15 dnů ode dne, kdy vám bylo doručené rozhodnutí. Odvolání adresujte zpět na kontakty z doručeného rozhodnutí. Se vším vám může pomoci váš sociální pracovník nebo některá z občanských poraden.

Instruktážní videa a vzory všech vyplněných formulářů najdete zde.

Doporučení: Pro další informace kontaktujte call centrum na +420 800 779 900, e-mailu: callcentrum@uradprace.cz nebo navštivte váš Úřad práce ČR. Případně požádejte o pomoc sociálního pracovníka vaší obce či z lokální občanské poradny

Materiální pomoc a sociální služby

Nemáte na základní základního vybavení bytu? V takovém případě se můžete obrátit na sociální pracovníky obce nebo sociální pracovníky místních sociálních služeb. Zkuste najít na mapě sociálních služeb organizaci, která by vám pomohla.  Nebo se podívejte, zda se ve vašem okolí vydává materiální pomoc či se poblíž nachází třeba nábytková banka. Pokud jste z Prahy, doporučujeme pražský adresář služeb. Sociální pracovníci mohou pomoci i s vyřízením dávek na bydlení a dalších sociálních dávek. Na stránkách Charity.cz zjistíte, jestli máte ve svém okolí pobočku Charity.

Může se stát, že si seženete bydlení, ale nemáte kolem sebe nikoho, kdo by vám pomohl se stěhováním, a vlastními silami to nezvládnete. V takovém případě si můžete zkusit požádat o Mimořádnou okamžitou pomoc – jednorázový výdaj, který použijete na stěhovací firmu. 

Kdo si může o dávku požádat?

Kdokoliv, kdo se ocitl v hmotné nouzi. Zákon tak popisuje situaci, kdy vám po zaplacení všech nákladů na bydlení zbyde částka menší než je životní minimum. V některých situacích je pro výplatu MOP spíše důležité, že nemáte možnost důležitý jednorázový výdaj uhradit, protože jste v celkově špatné finanční a majetkové situaci. Každá žádost se posuzuje individuálně.

Jak MOP získám?

Můžete o ni zažádat na Úřadu práce ČR dvěma způsoby. Buď žádost podejte elektronicky (video) (potřebujete k tomu identitu občana či datovou schránku) nebo osobně navštivte Úřad práce s vyplněnou žádostí

Co budu k žádosti potřebovat?

Průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz) 

Doklad o přiznání starobního důchodu (pokud ho pobíráte) 

Doklad o výši měsíčních příjmů 

Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech 

Kdy můžu žádat a kdy mohu očekávat peníze?  

Žádejte, jakmile se dostanete do nepříznivé situace. Pokud vám bude dávka přiznána, bude vyplacena bez odkladu, než uhradíte potřebný výdaj. Zcela výjimečně můžete dostat peníze i zpětně, pokud se s úhradou nezbytného nákladu nedalo počkat. O mimořádnou okamžitou pomoc požádejte co nejdříve, nejlépe ve stejném kalendářním měsíci, kdy situaci potřebujete řešit. O způsobu výplaty dávky rozhoduje Úřad práce ČR.

O jakou částku můžu žádat? 

Můžete dostat dávku až do výše nezbytného jednorázového výdaje s přihlédnutím k vašim majetkovým poměrům a příjmové situaci. Pokud se jedná o úhradu jistoty (kauce), můžete žádat o částku až ve výši tří měsíčních nájmů (měsíční nájem však nesmí překročit cenu v místě obvyklou). Více zde.

Doporučení: Spolupracujte se sociálním pracovníkem obce nebo některé z občanských poraden a sociálních služeb. Pomohou vám s vyplněním formulářů a vysvětlí vám, jak postupovat. 

Moje žádost byla zamítnuta. Co mám dělat? 

Máte možnost se odvolat do 15 dnů ode dne, kdy vám bylo doručené rozhodnutí. Odvolání adresujte zpět na kontakty z doručeného rozhodnutí. Se vším vám může pomoci váš sociální pracovník nebo některá z občanských poraden.

Doporučení: Pro další informace kontaktujte call centrum na +420 800 779 900, e-mailu: callcentrum@uradprace.cz nebo navštivte váš Úřad práce ČR. Případně požádejte o pomoc sociálního pracovníka vaší obce či z lokální občanské poradny.

Nemáte na základní základního vybavení bytu? V takovém případě se můžete obrátit na sociální pracovníky obce nebo sociální pracovníky místních sociálních služeb. Zkuste najít na mapě sociálních služeb organizaci, která by vám pomohla.  Nebo se podívejte, zda se ve vašem okolí vydává materiální pomoc či se poblíž nachází třeba nábytková banka. Pokud jste z Prahy, doporučujeme pražský adresář služeb. Sociální pracovníci mohou pomoci i s vyřízením dávek na bydlení a dalších sociálních dávek. Na stránkách Charity.cz zjistíte, jestli máte ve svém okolí pobočku Charity ČR.

Nábytkové a materiální banky

Mapu nábytkových a materiálních bank a odkazy na ně najdete zde nebo Spojimese.

Dále se můžete obrátit fondy, které poskytují pomoc lidem v nouzi. Každý fond má svá pravidla pro přidělení pomoci a je nutné si je nejprve prostudovat. 

Fondy přispívající lidem v nouzi na nezbytné vybavení domácnosti:

Humanitní fond Prahy 7 (pouze pro občany Prahy 7 a pro obyvatele, kteří tam prokazatelně dlouhodobě žijí)

Nadace Agrofert (pouze pro samoživitelky a samoživitele)

Nadace J&T (příjem žádostí dočasně pozastaven)

Pokud neseženete pomoc od žádného fondu ani materiální nebo nábytkové banky, zažádejte si o mimořádnou okamžitou pomoc na nezbytné nebo odůvodněné náklady (předměty dlouhodobé potřeby), viz další bod. 

Pokud jste v zásadní finanční tísni, a v domácnosti se vám porouchalo nebo vám např. při stěhování chybí vybavení nezbytné pro zajištění základních životních potřeb (např. lednička, pračka, postel), může být pro vás mimořádná okamžitá pomoc na nezbytné nebo odůvodněné náklady (předměty dlouhodobé potřeby). Více najdete v odkazu v části “VZNIK NÁROKU” pod bodem č. 4. Pod bodem č. 5 najdete informace pro případy, kdy již nezvládáte zaplatit dětem školní pomůcky, kroužky, školu v přírodě nebo jiné náklady související se vzděláváním.

Kdo si může o dávku požádat? 

Každý, kdo nemá prostředky na předmět, který je nezbytný pro zajištění základních potřeb (pračka, lednička, postel), nebo kdo nemá dostatek peněz na školní pomůcky pro děti.

Jak MOP získám? 

Můžete o ni zažádat na Úřadu práce ČR dvěma způsoby. Buď žádost podejte elektronicky (video) (potřebujete k tomu identitu občana či datovou schránku) nebo osobně navštivte Úřad práce s vyplněnou žádostí

Co budu k žádosti potřebovat? 

Zdůvodnění, proč předmět potřebujete (nemáte jej nebo je rozbitý a nejde opravit).

Jeho pořízením nesmí dojít ke zhodnocení majetku někoho dalšího a je dobré zmínit, že se vám nepodařilo předmět sehnat jiným způsobem (například od dobročinných spolků nebo jiných neziskových organizací). 

Průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz) 

Doklad o přiznání starobního důchodu (pokud ho pobíráte) 

Doklad o výši měsíčních příjmů 

Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech 

Kolik může očekávat?

Dávka se poskytuje na nejlevnější předměty. Výše dávky se stanoví až do výše konkrétního nákladu, ale součet poskytnutých dávek nesmí překročit v kalendářním roce 46 200 Kč. 

Moje žádost byla zamítnuta. Co mám dělat?

Máte možnost se odvolat do 15 dnů ode dne, kdy vám bylo doručené rozhodnutí. Odvolání adresujte zpět na kontakty z doručeného rozhodnutí. S odvoláním vám může pomoci sociální pracovník obce nebo některá z občanských poraden.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Pro lidi, kteří mají vážné tělesné, sluchové nebo zrakové omezení nebo mají mentální handicap, je tu příspěvek na zvláštní pomůcku. Můžete získat peníze například na úpravu koupelny a WC, na rozšíření dveří v bytě nebo na různé rampy, plošiny, ližiny, schodolezy, atd.

Kdo si může o dávku zažádat?

Příspěvek je určený pro osoby starší tří let s vážným zdravotním postižení, které trvá (nebo se odhaduje, že bude trvat) déle než jeden rok.

Jak příspěvek na zvláštní pomůcku získám?

Můžete o ni zažádat na Úřadu práce ČR dvěma způsoby. Buď žádost podejte elektronicky (potřebujete k tomu identitu občana či datovou schránku) nebo osobně navštivte Úřad práce s vyplněnou žádostí

Co k budu k žádosti potřebovat?

Doklad o výši vašich čtvrtletních příjmů (tento doklad může mít další přílohy, jako jsou doklad o výživném, doklad o samostatné činnosti, potvrzení o studiu, potvrzení o vedení v evidenci ÚP ČR, potvrzení o neschopnosti dítěte se připravovat na povolání nebo pracovat, potvrzení o zdravotním stavu dítěte).

Kolik můžu očekávat?

Můžete žádat o věci, které nehradí zdravotní pojišťovna. Rozlišuje se, zda daná pomůcka nebo úprava bytu je do 10 000 Kč nebo nad 10 000 Kč. V případě, že budete žádat o více než 10 000 Kč, předpokládá se vaše finanční spoluúčast (běžně je to 10 %, minimálně však 1 000 Kč). Maximální možná výše příspěvku je 400 000 Kč (výše maximální částky se však odvíjí od věci, na kterou příspěvek žádáte). 

Moje žádost o příspěvek nebo dávku byla zamítnuta. Co mám dělat?

Máte možnost se odvolat do 15 dnů ode dne, kdy vám bylo doručené rozhodnutí. Odvolání adresujte zpět na kontakty z doručeného rozhodnutí. S odvoláním vám může pomoci sociální pracovník obce nebo některá z občanských poraden.

Zdravotní pomůcky hrazené pojišťovnou

Řadu pomůcek pro lidi se zdravotním nebo mentálním handicapem hradí zdravotní pojišťovna. Jde například o invalidní vozíky, madla, sedátka, chodítka, a podobně. S vyřízením této pomůcky vám pomůže váš praktický lékař nebo odborný lékař, se kterým řešíte konkrétní problémy (neurolog, ortoped apod.). Lékař vám vypíše žádanku na konkrétní pomůcku, kterou si pak vyzvednete v prodejně zdravotnických pomůcek. 

© MitDomov.cz 2022. Všechna práva vyhrazena.

© MitDomov.cz 2022. Všechna práva vyhrazena.