Mít domov

Poprvé v životě můžu pozvat svou rodinu na Vánoce a budeme zase všichni u jednoho stolu.” (nájemkyně sociálního bytu)

Mít domov znamená mít bydlení, ve kterém se cítíte v bezpečí, mít teplo, pohodlí a zázemí pro vaření, hygienu, práci, zábavu, setkávání se s rodinou a přáteli, ale také soukromí. Mít domov znamená mít jistotu, že se máte kam vracet. 

Pod jednotlivými tématy najdete odpovědi na tyto otázky:

 

 

t domov však stále není pro mnohé z nás samozřejmostí. Až 62 tisíc domácností je v bytové nouzi, až 190 tisíc domácností je ohroženo ztrátou bydlení a více než 300 tisíc domácností čelí problémům spojených s nadměrnými náklady na bydlení. V těchto domácnostech žije necelý milion lidí.

Proto jsme se rozhodli vytvořit stránky mitdomov.cz, na kterých shrnujeme dostupné možnosti podpory, které vám mohou pomoci udržet si bydlení nebo získat nové v případech, kdy z jakéhokoliv důvodu nemáte peníze na zaplacení nájmu, musíte se stěhovat, vaše bydlení není vyhovující apod. Vedle vládního programu pomoci Deštník proti drahotě se zde zabýváme šířeji problematikou bydlení.

Finanční problémy začíná mít v Česku čím dál více lidí. Růst cen potravin, nákladů na bydlení, pohonných hmot a dalších věcí je největší od krize z roku 2018. Současná situace vede k tomu, že až čtvrtina domácností je nucena šetřit, a i přesto každá čtvrtá domácnost neušetří vůbec nic. Až šestina lidí se propadla pod hranici chudoby a každý desátý dospělý člověk je v exekuci. Chudobou jsou nejvíce ohroženi senioři, samoživitelky a samoživitelé a lidé, kteří žijí sami. Do finančních potíží se však stále častěji dostávají i lidé, kteří jsou v produktivním věku a mají zaměstnání. O naléhavosti těchto témat svědčí i to, že se ve veřejném prostoru stále více setkáváme s pojmy jako je krize bydlení nebo energetická krize.

„Já jsem o dávky poprvé žádala v době, kdy už jsme měli dvě děti. Muž vydělával 11 tisíc čistého. (…) Já jsem dávky nechtěla, styděla jsem se. Já jsem asi měla nárok, ale styděla jsem se tam jít asi dva roky. (…) Ale nakonec jsem šla. Nechtěla jsem být závislá na matce manžela, protože co potřeboval malý do školky a léky, tak to platila všechno ona. Pak jsme dostali hmotnou nouzi.” (citováno ze studie “Mezi dávkami a prací, která není?”, Lucie Trlifajová a kol., 2015)  

V České republice existuje systém státní sociální podpory a systém pomoci v hmotné nouzi, je však málo využíván. Podle sociologa Daniela Prokopa: „Máme jedno z nejnižších využívání dávek, když vezmete, kolik lidí na ně má nárok a kolik lidí je využívá, tak je to výrazně méně než v dalších zemích.” Například na příspěvek na bydlení má nárok až 20 % českých domácností a využívá ho necelých 5 %. Až 195 tisíc seniorských domácností, které by měly nárok na příspěvek vyšší než 1000 Kč měsíčně, ho nepobírá. Dokonce i ve vyloučených lokalitách, kde často žijí lidé s velmi nízkými příjmy, tyto dávky pobírá daleko méně lidí, než by ve skutečnosti mohlo.

Ve studii Chudoba a sociální dávky v sociálně vyloučených lokalitách se můžeme dočíst, že: „Je patrný alarmující rozdíl mezi reálným využíváním (resp. nevyužíváním) sociální pomoci a nárokem na ni mezi osobami ohroženými chudobou.” Proč tomu tak je? Důvodů je zřejmě hned několik. Česká veřejnost je v otázkách sociální pomoci rozdělena na dva tábory – jedni si myslí, že většina pobíratelů dávek je zneužívá, a ti druzí jsou opačného názoru.

V minulých letech se řada politiků a političek příliš věnovala tématu zneužívání sociálních dávek. Přitom je dostatek informací o tom, že dávky zneužívá minimum lidí. Takové debaty vytvářely předsudek, že lidé čerpající sociální podporu, ve svém životě nějak selhali a „mohou si za to sami”. Jsou „nemakačenka” nebo „příživníci”. Ve chvíli, kdy se do vážných finančních potíží dostává v Česku každý desátý člověk, je načase tento záporný postoj přehodnotit.

Lidé si nežádají o příspěvky a dávky také proto, že jim chybí informace a nebo je pro ně žádost o dávky z různých důvodů příliš složitá. Mohou se také obávat návštěvy Úřadu práce ČR (nejčastěji kvůli negativním zkušenostem svých známých). U některé dávky se lidé dokonce rozhodnou, že vzhledem k její výši se jim „nevyplatí” ona námaha si o dávku zažádat.

Chceme ukázat, že pokud jste ve finanční nouzi nebo máte problémy s bydlením, je tu pro vás pomoc. Říct si oni se vám vyplatí. Udělejte to včas, než se vaše situace ještě zhorší. Ztrátě bydlení nebo dluhům je jednodušší předcházet, než je později řešit. To můžeme potvrdit i z našich zkušeností, které získáváme v rámci projektu MPSV Podpora sociálního bydlení.Projekt „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“ (zkrácený název „Podpora sociálního bydlení“) vznikl v roce 2016 s cílem rozvíjet systém sociálního bydlení v ČR a za tímto účelem poskytovat patřičnou metodickou a informační podporu. Mezi lety 2016–2020 jsme podpořili 16 obcí, které se během tří let rozhodly vytvořit systém sociálního bydlení na svém území. Během této doby obce zabydlely 534 domácností, podpořily přes 1400 lidí a zaměstnaly 37 podpůrných sociálních pracovníků.

Dále jsme mezi lety 2019 a 2022 podpořili 5 obcí a 8 nestátních neziskových organizací, které poskytovaly podporu v rámci metody Housing First, a pomohly najít domov více než 270 domácnostem, ve kterých žilo přes 700 lidí, z toho 320 dětí.

Po celou dobu realizace projektu funguje také Kontaktní centrum sociálního bydlení, na které se mohou se svými dotazy nejen na sociální bydlení obracet občané, obce, neziskové organizace, sociální pracovníci a média. Za dobu své existence Kontaktní centrum zodpovědělo více než 1000 dotazů.

Kontaktní centrum sociálního bydlení je možné kontaktovat na e-mailu socialni.bydleni@mpsv.cz nebo na telefonu +420 778 455 761. Kontakt je možný také skrze facebookovou stránku projektu Sociální bydlení v ČR.

Kromě metodické a informační podpory obcím a neziskovým organizacím se nám podařilo nashromáždit dobrou praxi z ČR. Projekt přispěl k řadě výzkumů a metodik, natočil několik desítek webinářů nejen pro sociální pracovníky, organizoval workshopy i konference, a po celou dobu vydával Zpravodaj sociálního bydlení. K dalším aktivitám projektu patřila i rozsáhlá vzdělávací akce určená pro sociální pracovníky Úřadu práce ČR, obcí a neziskovek.

Uvedené aktivity a čísla však mají menší výpovědní hodnotu než konkrétní příběhy lidí, kterým sociální byt nebo dávky na bydlení pomohly v jejich složité životní situaci.

Organizace, které můžete podpořit

Na našich stránkách odkazujeme na řadu organizací, které lidem v nouzi poskytují podporu. Podporu ale potřebují i tyto organizace, protože ta od státu jim mnohdy nestačí. Pokud nejste v tíživé situaci a naopak pomoc můžete nabídnout, podpořte je prosím.

Kampaň mediálně podpořili

Webová stránka byly vytvořena v rámci projektu MPSV „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

 

eu
mpsv

© MitDomov.cz 2022. Všechna práva vyhrazena.

loga

© MitDomov.cz 2022. Všechna práva vyhrazena.