Co můžu dělat,
když...

Co můžu dělat,
když...

Teplo

„No já jsem tam (předchozí nevyhovující bydlení a život na ulici) prakticky dá se říct onemocněla … Já jsem potom měla furt nějaký bronchitidy a prostě nějaký ty záněty spodku, takže to prostě nešlo … Já jsem teda po pěti operacích páteře. Takže já nesmím prochladnout, nesmím nastydnout, protože mám okamžitě zánět močových cest, takže musím být v teple, suchu, v klidu …“ (citace: žena, 45 let)

Když venku prší a je nevlídno, doma je vždy teplo a útulno. Aspoň většinou. Možná teď kvůli krizi a vysokým cenám musíte vytápět svoje bydlení na nižší teplotu nebo topení úplně vypnout. Možná už stojíte před nelehkým rozhodnutím – zaplatit bydlení, nebo energie? Nečekaně vysoké výdaje za bydlení možná způsobují, že vám nezbývají peníze na léky, potraviny nebo věci pro děti. Na této stránce najdete různé nástroje, které vám mohou pomoct, abyste měli doma zase teplo a útulno.

Kromě našich stránek se tématu úspor a příspěvků na výdaje za energie věnuje i web Zkrotíme energie, který vznikl ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva životního prostředí. Dále se stejnému tématu věnuje web iniciativy Energie lidem.

Finanční pomoc

Kvůli rostoucím cenám za energie nebo i poklesu vašich příjmů se může stát, že přestanete vycházet s penězi. V takovém případě si zjistěte, jestli máte nárok na dávky na bydlení, které se vyplácí i na zaplacení energií. Příspěvek na bydlení je dávka pro širokou skupinu obyvatel. Nejčastěji dávku mohou získat početné rodiny, samoživitelé a samoživitelky nebo senioři. Příspěvek na bydlení je určen všem, kteří vynakládají na bydlení více než 30 % (v Praze 35 %) svých příjmů a jsou vlastníky nemovitosti, členy družstva vlastnící nemovitost, nájemci, podnájemci zkolaudovaného bytu nebo i lidé s hypotékou (hypotéka se však nezapočítává do nákladů na bydlení). Již nyní ho pobírá přes 170 000 domácností v ČR. Oproti tomu doplatek na bydlení je určen lidem s velmi nízkými příjmy, kteří jsou v tzv. hmotné nouzi (nemají dostatek finančních prostředků na obživu, ubytování a ošacení). Doplatek na bydlení pobírá kolem 34 000 lidí v ČR.

Na webu Úřadu práce ČR také najdete on-line Sociálního poradce pro orientační výpočet nároku na dávku, který vám pomůže zjistit o jaké dávky si můžete požádat. 

Pražané mohou žádat Sociální nadační fond hlavního města Prahy o tzv. příspěvek na úsporu energií.

Co je příspěvek na úsporu energií?

O Příspěvek na úsporu energií je možné žádat u Sociálního nadačního fondu hlavního města Prahy. Cílem tohoto jednorázového příspěvku ve výši 3 000 Kč  je umožnit pražským domácnostem s nejnižšími příjmy překlenout současnou energetickou krizi, například pomocí drobných úprav v domácnosti, které jim umožní snížit náklady na energie.

První vlna vyplácení tohoto příspěvku je určena pro domácnosti vdov/vdovců pobírajících starobní a  současně vdovský/vdovecký důchod v součtu do 17 tis. Kč. 

Podrobné informace a stručný on-line formulář pro podání žádosti najdete na našich stránkách https://www.socialninadacnifond.praha.eu/prispevek-na-usporu-energii

ŽÁDOST JE MOŽNÉ PODAT ONLINE NA TÉTO ADRESE: https://podani.socialninadacnifond.cz/ 

Kdo si může o dávku požádat?

Vždy záleží na konkrétním případu. Obecně však můžeme říct, že pokud vás náklady na bydlení (nájem, energie, vodné a stočné a podobně) stojí více než 30 % vašich čistých příjmů (v Praze 35 %), můžete příspěvek čerpat. Zkrátka však nepřijdou ani lidé, kteří žijí ve vlastním nebo družstevním bytě či domě. Na kalkulačce si můžete orientačně vypočítat, jestli na příspěvek na bydlení dosáhnete.

Jak příspěvek na bydlení získám?

Můžete o něj zažádat na Úřadu práce ČR dvěma způsoby. Buď zjednodušenou žádost podejte elektronicky (potřebujete k tomu identitu občana či datovou schránku) nebo osobně navštivte Úřad práce s vyplněnou žádostí. Jak správně vyplnit žádost? Podívejte se na video.

Co budu k žádosti potřebovat?
Vyplňte doklad o výši čtvrtletního příjmu za každou ze společně posuzovaných osob (lidé žijící s vámi ve společné domácnosti). Pokud příjem nemáte, odevzdejte formulář Prohlášení osob, které nemají příjmy
Doložte doklad o užívání bytu (nájemní nebo podnájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí apod.)
Vyplňte doklad o výši nákladů na bydlení
Pokud máte v rodině dítě starší než 15 let, budete potřebovat jeden z těchto formulářů: potvrzení o studiu, potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte, potvrzení o neschopnosti přípravy na povolání nebo potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce)
Pokud žijete v bytě se spolubydlícím a  společně nehospodaříte, vyplňte prohlášení osob, které neuhrazují náklady na své potřeby společně se žadatelem.

Pokud chcete vyplatit dávku poštovní poukázkou (složenkou), vyplňte souhlas s předáním vašeho rodného čísla České poště.

Instruktážní videa a vzory všech vyplněných formulářů najdete zde.

Kdy můžu o příspěvek zažádat?

Kdykoliv.

Kdy můžu očekávat výplatu příspěvku?

Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti a nárok lze uplatnit max. 3 měsíce zpětně. S účinností od 1. října 2022 bude umožněno prokazovat náklady na bydlení a příjmy rodiny jen dvakrát ročně a příspěvek na bydlení bude vyplácen po období šesti měsíců ve stejné výši.

Moje žádost byla zamítnuta. Co mám dělat?

Máte možnost se odvolat do 15 dnů ode dne, kdy vám bylo doručené rozhodnutí. Odvolání adresujte zpět na kontakty z doručeného rozhodnutí. S odvoláním vám může pomoci sociální pracovník obce nebo některá z občanských poraden.

Dostávám příspěvek na bydlení, ale stále nezvládám platit náklady na bydlení. Co mám dělat?

Zažádejte si o doplatek na bydlení.

Doporučení: Pro další informace kontaktujte call centrum na +420 800 779 900, e-mailu: callcentrum@uradprace.cz nebo navštivte váš Úřad práce ČR.

Kdo si může o doplatek požádat?

Lidé, kteří jsou ve vážných finančních potížích. Nemají peníze na jídlo, ubytování a ošacení. Dávka je pro ty, kterým nestačí na zaplacení nájmu a energií jejich příjmy a příspěvek na bydlení. 

Jak doplatek na bydlení získám?

Můžete o něj zažádat na Úřadu práce ČR dvěma způsoby. Buď žádost podejte  elektronicky (potřebujete k tomu identitu občana či datovou schránku) nebo osobně navštivte Úřad práce s vyplněnou žádostí

Co budu k žádosti potřebovat?

K žádosti je nutné vyplnit řadu formulářů, které se týkají vaší situace (ne všechny formuláře jsou ve vaší situaci povinné vyplnit) a doložit i další informace. Neostýchejte se požádat o pomoc s vyplněním sociálního pracovníka nebo váš Úřad práce

Doklad o výši měsíčních příjmů

Celkové sociální a majetkové poměry 

Informace o užívaném bytu (obývaném prostoru) 

Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce

Ostatní společně posuzované osoby

Prohlášení o stanovené vyživovací povinnosti a jejím plnění 

Potvrzení o studiu, 

Potvrzení o zdravotním stavu vydané ošetřujícím lékařem 

Potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte

Potvrzení o dietním stravování

Doklad o výživném poskytovaném společně posuzovanou osobou

Doklad o samostatné činnosti

Potvrzení o neschopnosti přípravy na povolání

Pokud chcete vyplatit dávku poštovní poukázkou (složenkou), dejte prosím souhlas s předáním vašeho rodného čísla České poště.

Moje žádost byla zamítnuta. Co mám dělat?

Máte možnost se odvolat do 15 dnů ode dne, kdy vám bylo doručené rozhodnutí. Odvolání adresujte zpět na kontakty z doručeného rozhodnutí. Se vším vám může pomoci váš sociální pracovník nebo některá z občanských poraden.

Instruktážní videa a vzory všech vyplněných formulářů najdete zde.

Doporučení: Pro další informace kontaktujte call centrum na +420 800 779 900, e-mailu: callcentrum@uradprace.cz nebo navštivte váš Úřad práce ČR. Případně požádejte o pomoc sociálního pracovníka vaší obce či z lokální občanské poradny.

Úsporný tarif

Máte uzavřenou smlouvu s dodavatelem elektřiny a plynu? Příspěvek na elektřinu a plyn získáte automaticky díky úspornému tarifu. Zde najdete informace o příspěvku pro domácnosti, bytové domy a příspěvku na teplo. 

Od října 2022 do konce roku 2023 nebudete muset platit poplatky za podporované zdroje energie (POZE). O nic nežádejte, poplatek se vám odpustí automaticky. S pomocí kalkulačky úspor si můžete spočítat, kolik díky příspěvkům ušetříte. Najdete tu i tipy, jak můžete ušetřit vy sami. Pokud energie nemáte napsané na sebe, ale na majitele bytu, kde bydlíte, příspěvek obdrží majitel. V takovém případě se na slevě budete muset dohodnout s ním.

Pražané mohou žádat Sociální nadační fond hlavního města Prahy o tzv. příspěvek na úsporu energií.

Co je příspěvek na úsporu energií?

O Příspěvek na úsporu energií je možné žádat u Sociálního nadačního fondu hlavního města Prahy. Cílem tohoto jednorázového příspěvku ve výši 3 000 Kč  je umožnit pražským domácnostem s nejnižšími příjmy překlenout současnou energetickou krizi, například pomocí drobných úprav v domácnosti, které jim umožní snížit náklady na energie.

První vlna vyplácení tohoto příspěvku je určena pro domácnosti vdov/vdovců pobírajících starobní a  současně vdovský/vdovecký důchod v součtu do 17 tis. Kč. 

Podrobné informace a stručný on-line formulář pro podání žádosti najdete na našich stránkách https://www.socialninadacnifond.praha.eu/prispevek-na-usporu-energii

ŽÁDOST JE MOŽNÉ PODAT ONLINE NA TÉTO ADRESE: https://podani.socialninadacnifond.cz/ 

Poradenství

Pokud jsou pro vás náklady na energie neúnosné a hrozí, že se zadlužíte, poraďte se nejdřív na odborníky. Přehled možností řešení a tipů na úspory najdete například na webu Pro energie bez exekucí nebo na webu Energie za méně. O radu týkající se energetických úspor u vaší nemovitosti můžete zažádat zdarma odborníky garantované Ministerstvem průmyslu a obchodu  v Energetických konzultačních a informačních střediscích (EKIS a mobilní M-EKIS) nebo na informační lince 1212

S nastavením záloh na energie a s tím jak snížit účty za energie Vám mohou pomoci energoporadci působící na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR.

Pokud jste se už kvůli placení energií zadlužili, obraťte se na některou z občanských poraden nebo dluhových poraden Člověka v tísni.

Pokud jste senior/seniorka a potřebujete pomoc s vyřízením příspěvku na bydlení nebo řešením vaší bytové otázky můžete využít pomoci projektu Nejdřív soused

Mezi dodavateli energií se najde řada „šmejdů“, kteří nabízí nevýhodné nebo podvodné smlouvy. Než podepíšete smlouvu s novým dodavatelem, vše si důkladně přečtěte. Můžete si přečíst i článek na stránkách Dtestu, na co si při sjednání nové smlouvy musíte dávat pozor. Časopis Dtest vydal i brožuru „Jak se vyznat v energetice“ a má vlastní spotřebitelskou poradnu na lince: 299 149 009. Důležité rady najdete i na stránce Asociace sdružení obrany spotřebitelů. Na energo “šmejdy” můžete narazit i při snaze zažádat si o dotace v rámci Zelené úsporám Light. Nově budete i proti těmto lidem a jejich praktikám lépe chráněni, více informací naleznete zde.

Pokud máte spory s vaším dodavatelem energií nebo pochyby o správnosti jeho jednání nebo se nevyznáte ve vyúčtování, požádejte o radu energetického ombudsmana společnosti u které jste nyní zákazníky (ČEZu, E.ONu (EG.D.), PRE, atd.). Energetický regulační úřad (ERU) vám poradí, jak s dodavatelem řešit spory mimosoudně. Najdete tu  i  vzory některých dokumentů nebo třeba kalkulačku cen energií.

Materiální pomoc

Jestli je pro vaši domácnost nákup i levnějšího oblečení příliš vysoký výdaj, můžete požádat o materiální pomoc. Obraťte se na sociální pracovníky z neziskových organizací a obcí. Kromě oblečení vám můžou pomoct s obstaráním drogerie, hygienických pomůcek, s vybavením pro péči o novorozence a kojence a také se základními kuchyňskými a úklidovými prostředky. Sociální pracovníci mají možnost darovat vám potraviny, které z obchodů získávají tzv. potravinové banky

Přehled, kde dále získáte materiální pomoc: FandiMat nebo Spojimese

Kde mohu ušetřit?

Někdy stačí provést drobné změny v běžných návycích a chování a ušetříte tisíce korun ročně. Jak na to? Zvažte, kdy je nutné prát prádlo a mýt nádobí při vysokých teplotách. Pračku zapněte, až když je plná. Vařte na plotýnce, která velikostí odpovídá hrnci a používejte pokličku. Radiátor odvzdušněte a ničím ho nezakrývejte. Když větráte, nepoužívejte ventilačku. Vyvětrejte krátce a intenzivně úplně otevřeným oknem. Místo koupele se osprchujte. Snižte si teplotu v obývací místnosti na 20-21 stupňů, v ložnici na 16-18 a v kuchyni na 18 (v domácnostech, kde jsou ženy, děti, nebo staří lidé, či lidé s chronickým onemocněním se doporučují teploty o něco vyšší). Další užitečné tipy jak ušetřit, naleznete níže:

Zkrotíme energie

Na tomto webu se dozvíte kolik peněz můžete ušetřit, když budete např. zhasínat, mýt nádobí v myčce, mít vyšší teplotu v lednici apod. Naleznete zde tipy pro optimální spotřebu a rady o jaké příspěvky na výdaje spojené s energiemi můžete žádat.

Greenpeace: Jak na zdražování energií: 40 tipů, jak šetřit energii a vlastní peněženku

Článek popisuje, jak ušetříte při vytápění a spotřebě energií, jak vyberete vhodné zdroje energie. Dále se věnuje úsporám při chlazení a mrazení, ohřevu vody, osvětlení, vaření, praní, sušení a koupání, výběru a používání domácích spotřebičů a elektroniky. 

Energie lidem

Na těchto stránkách se můžete dočíst rady a tipy jak neplýtvat drahou energií, jak snížit její spotřebu a jak neplatit zbytečně.  

Hnutí Duha: Zdražování energií

Zde naleznete brožuru, která se věnuje dodavatelům elektřiny, spotřebě elektřiny a tepla a jak si poradit s vysokými účty. 

STEP (Síť ekologických poraden): Úspory v domácnosti: jak zdravě bydlet a ušetřit

Brožura vám poradí, jak bydlet zdravě, úsporně a ekologicky. Věnuje se úsporám elektřiny, jak správně topit. Informuje, jaká je průměrná denní spotřeba vody jedné osoby za den a jak vodou šetřit. Naleznete v ní tipy, jak nakládat s odpady a jak je minimalizovat. Dále jak správně větrat a co dělat v bytě s plísněmi, které mohou škodit vašemu zdraví.

Šetřím.cz (provozovatel stránky je ČEZ Prodej, a. s.)

Najděte si svého energetického rádce, který vám sdělí, jaká je optimální spotřeba a jaká existují úsporná opatření. Dále je tu měřič spotřeby, přehled o dotacích, příspěvcích a dalších možnostech, jak mohou domácnosti řešit vysoké ceny energií, informace o úsporách nákladů na energie pro firmy a veřejný sektor.

Pokud bydlíte ve vlastním domě a máte nízké příjmy nebo je vaše domácnost složena výhradně ze seniorů a nebo všichni pobíráte invalidní důchod 3. stupně, můžete zažádat o tzv. kotlíkové dotace. Můžete získat až 95 % ceny nového kotle na biomasu, elektrického a plynového tepelného čerpadla nebo plynového kondenzačního kotle.

Pokud bydlíte v nájmu, můžete požádat o řešení situace vlastníka bytu, ve kterém žijete. Existuje několik dotačních programů, díky kterým mohou upravit dům, aby byl energeticky úspornější. 

DOTAČNÍ PROGRAMY – NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Ušetřit energie lze i investicemi do zkvalitnění stavu a vybavení rodinných či bytových domů. Pokud byste chtěli minimalizovat ztráty energií (např. zateplením) a snížit své náklady spojené s domácností, prohlédněte si nabídku dotací pro rodinné domy.

Pokud bydlíte v bytovém domě a víte, že by se některými úpravami dala energetická úspornost domu zvýšit, oslovte majitele domu a informujte je o možných dotacích pro bytové domy.

Další možností je požadovat po politicích ve vaší obci, aby získali levnější energii ve vaší lokalitě z modernizačního fondu a národního plánu obnovy

Nová zelená úsporám LIGHT

Poskytuje dotace na zateplení fasády, střechy, stropu, podlahy, na výměnu oken a vchodových dveří.

© MitDomov.cz 2022. Všechna práva vyhrazena.

© MitDomov.cz 2022. Všechna práva vyhrazena.